من 26 سالمه وقاعدگی منظمی ندارم البته یک بار که دکتر رفتم گفت کیست تخمدان داری .حالا می خواستم ببینم ایا این موضوع می تونه باعث نازایی من بشه؟ البته من ازدواج کردم.ایا راه درمانی وجود داره؟