دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Imported Smilies
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :applause:
  Applause
  Applause