با درود فراوان بر تك تك شما خوانندگان اين متن.
من زماني با ايران سلامت آشنا شدم كه در شرايط جسمي وروحي بسيار بدي به سر ميبردم.
اين سايت به من كمك كرد تا احساس كنم دوستاني دارم كه به حرفهاي من گوش ميكنند ودانسته هايشان را بي هيچ چشمداشتي در اختيارم ميگذارند.
مهم نيست كه بيماري جسمي من چه بوده ويا چگونه درمان ميشود.مهم اين احساس خوب ودوست داشتني همدرديست كه در اغلب پرسش وپاسخ ها احساس مسشود.
من نميدانم كه آيا نفع مادي براي تاسيس كننده سايت وهمكارانش وجود دارد يانه.اما مطمپنم ارزش معنوي اين كار با كمكهاي ميليوني خيريه برابري ميكند.
من از تمام اعضا نيز تشكر ميكنم كه مشكلات بقيه را ميخوانند (در واقع به درددلشان گوش ميكنند) .وبه خصوص از اعضاي با تجربه و متخصص كه ديگران را راهنمايي ميكنند صميمانه تشكر ميكنم.


در پناه ايزد يكتا
موفق وسربلند باشيد