پنج راه ساده برای حفظ سلامت کلیه ها

داشتن فعالیت بدنی : برای داشتن جسمی سالم لازم است روزانه 30 دقیقه فعالیت بدنی داشته باشیم

حفظ رطوبت بدن : مصرف میزان کافی مایعات کمک میکند تا کلیه ها عملکرد مطلوب خود را داشته باشند

رعایت رژیم غذایی سالم : رژیم غذایی متعادل تمام مواد مغذی لازم برای عملکرد صحیح را در اختیار بدن قرار می دهد

کنترل فشار خون : یکی از عادات سالم کنترل فشار خون در فاصله زمانی مشخص است #فشارخون

خود داری از استعمال دخانیات : استعمال سیگار #سیگار دلیل از مشکلات جسمی است که سرطان کلیه یکی از آنهاست