افرادی که شام میل نمیکنند صبح پس از برخاستن از خواب،به علت افت قندخون معمولا دچار خستگی، بی‏ حوصلگی، می ‏شوند !

و تمایل زیادی به خوردن صبحانه چرب و شیرین و پُر کالری پیدا میکنند