درمان درد قفسه سینه با توجه به اینکه کدام ناحیه از قفسه سینه احساس درد می کنید متفاوت است. به عنوان مثال درمان درد قفسه سینه سمت راست متفاوت از درمان قفسه سینه سمت چپ می باشد.
درمان درد در ناحیه قفسه سینه را تنها پزشک معالج شما می داند. تا زمانی که شما توسط پزشک معاینه نشوید نمی توان دلیل این درد را متوجه شد. پزشک ضمن معاینه شما، ممکن است برای شما آزمایش هایی تجویز کند که با انجام آزمایشات است که می تواند مشکل یا مشکلات شما را تشخیص داده و برای شما دارو تجویز کند.
تا زمانی که علت درد در ناحیه قفسه سینه مشخص نشود نمی توان در پیشگیری از این مشکل اقدامی انجام داد. ممکن است درد در قفسه سینه تنها برای استرس و اضطراب محیطی اتفاق افتاده باشد. که در چنین مواردی شما می توانید با مراجعه به روانشناس و یا انجام ورزش های یوگا سعی در از بین بردن استرس های محیطی نمایید. اما در برخی موارد شاید درد ناشی از بیماری های قلبی و عروقی باشد.
در صورتی که به هر دلیلی در ناحیه قفسه سینه احساس درد می کردید و این درد به صورت ممتد تا ۱۵ دقیقه ادامه داشت و همچنین به همراه درد شما تعریق و احساس تنگی نفس داشتید باید هر چه سریع تر خود را به اولین مراکز درمانی برسانید.
منبع:
https://www.paziresh24.com/blog/1014...-palpitations/