رئيس مرکز سلول درماني پژوهشگاه رويان يکي از بزرگترين مطالعات اين مرکز را درمان بيماري هاي گوارشي و کبدي با استفاده از سلولهاي بنيادي ذکر کرد و گفت: فاز اول اين مطالعات با 10 بيمار آغاز شد و در مرحله بعد قرار است اين مطالعات بر روي 100 بيمار آغاز شود.

وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر 8 هزار بيمار در ليست پيوند کبد هستند، خاطرنشان کرد: با کاربردي کردن سلول درماني در درمان بيماران کبدي موفق شديم 365 بيمار را درمان کنيم.