نجات جان نوزاد با انجام جراحي پيش از زايمان

پزشکان در بيمارستان کودکان کلرادو پيش از تولد يک نوزاد، کيستي که روي ريه چپ او قرار داشت را جراحي کردند و به اين ترتيب جانش را نجات دادند...

به گزارش آسوشيتدپرس، پزشکان نوزاد «ليک آنابل هال» را تا نيمه‌راه از رحم مادرش، پري، بيرون کشيدند، اما او را متصل به بند ناف و رحم باقي گذاشتند تا گردش خونش حفظ شود و در اين حال يک گروه 43 نفره از پزشکان و پرستاران، عمل جراحي را روي او انجام دادند. اين نوزاد که اين جراحي روي او انجام گرفت، اكنون
5 ماهه شده است. دکتر تيموتي کرومبلهولم، سرپرستي گروهي که اين جراحي را در 6 نوامبر انجام دادند، به عهده داشت. پزشکان در 20 هفتگي، متوجه شدند جنين داراي کيست ريوي است که مانع تنفس او بلافاصله پس از تولد خواهد شد. پزشکان فقط حدود يک ساعت تا يک ساعت و نيم زمان داشتند تا اين عمل را روي جنين انجام دهند و 9 دقيقه طول کشيد تا كرومبلهولم کيست را خارج کند و شکاف ناشي از برش روي طرف راست بدن او را ببندد. 10 دقيقه ديگر طول کشيد تا لوله‌اي را از ناي ظريف ليک به پايين بفرستد تا مطمئن شود اين مجراي هوايي باز است. سپس پزشکان بند ناف نوزاد را بريدند و او به‌طور رسمي متولد شد.