نداشتن بچه، مردان را بيشتر از زنان افسرده مي‌كند

گرچه اغلب فشار اجتماعي بيشتري روي زنان براي بچه‌دار شدن وجود دارد ولي يك بررسي جديد نشان مي‌دهد مردها بيشتر از بچه‌دار نشدن احساس تنهايي و افسردگي مي‌كنند...


به گزارش رويترز، يافته‌‌هاي اين بررسي كوچك كه بر مبناي نظرخواهي از 37 مرد و 81 زن است كه بچه نداشتند، ‌در اجلاس سالانه انجمن جامعه‌شناسي بريتانيا در لندن ارائه شد. اين بررسي نشان داد نسبتي تقريبا مساوي از مردان و زنان خواستار بچه‌دار شدن هستند (59 درصد مردان و 63 درصد زنان). در ميان اين گروه، نيمي از مردان گفته بودند به خاطر بچه‌دار نشدن احساس انزوا و تنهايي مي‌كنند در حالي كه بيش از يك‌چهارم زنان در اين گروه احساس مشابهي را گزارش مي‌كردند. اين مردان همچنين در مقايسه با زنان با احتمال بيشتري ممكن بود نسبت به زوج‌هاي بچه‌دار احساس حسادت كنند و به علت بچه‌‌دار نشدن دچار اندوه، خشم و افسردگي شوند. رابين هاردلي از دانشگاه كيل كه اين بررسي را انجام داده است، مي‌‌گويد: «پژوهش‌هاي چنداني درباره تمايل به پدر شدن ميان مردان انجام نشده است.» او مي‌افزايد: «يافته‌هاي ما اين نظر رايج را كه زنان با احتمال بيشتري نسبت به مردان خواستار بچه‌دار شدن هستند‌ و در صورت بچه‌دار نشدن عميق‌تر دچار احساسات منفي مي‌شوند، مورد ترديد قرار مي‌دهد.» اين بررسي نشان داد در مورد يك احساس زنان بر مردان پيشي مي‌گيرند؛ احساس گناه. هيچ‌كدام از مردان مورد بررسي كه مي‌خواستند بچه‌دار شوند، از بچه‌دار نشدنشان احساس گناه نمي‌كردند، ‌در حالي كه 16 درصد زنان چنين احساسي داشتند. اين نظرخواهي با استفاده از پرسشنامه آنلاين ميان بزرگسالان 20 تا 66 سال با متوسط سني 41 سال انجام شده بود. اغلب اين افراد سفيد پوست و داراي شغل تمام وقت بودند.

يك نظرخواهي ديگر كه هاردلي ميان 125 فرد كه بچه‌دار بودند، انجام داد، نشان مي‌دهد زناني كه بچه‌هاي بيشتري مي‌خواستند، ميزان بالاتري از خشم، افسردگي، احساس گناه، انزوا، اندوه و حسرت را نسبت مرداني داشتند كه بچه‌هاي بيشتري مي‌خواستند.

البته همه افرادي كه بچه ندارند، مانند هم نيستند و برخي افراد خودشان ترجيح مي‌دهند بچه‌دار نشوند و برخي ديگر به علت ناباروري،‌ ضروريات شغلي يا مشكلات مالي بچه‌دار نمي‌شوند.

يك بررسي كه سال گذشته در آمريكا منتشر شد، نشان داد زناني كه بچه‌دارنشدن را انتخاب مي‌كنند نسبت به زناني كه بچه ندارند،‌ تحت فشار بيشتري براي فرزندآوري قرار مي‌گيرند ‌اما به خاطر زندگي بدون بچه آنقدر احساس ناراحتي نمي‌كنند. در مقابل زناني كه بچه مي‌خواهند اما به علت ناباروري يا مشكلات پزشكي نمي‌توانند بچه‌دار شوند، ‌احساس زجر و ناراحتي بيشتري مي‌كنند.