غیر از بیماریهایی که در مورد اختلالات جنسی همراه درد در ارتباط جنسی واژینال گفته شدبعضی مواقع دردهای خفیف قابل تحمل ناشی از نوع پوزیشن (وضعیت) جنسی ممکن است ایجاد شود.
برخلاف انواع وضعیت های آمیزشی رو در رو که بدلیل اینکه زاویه ایجاد شده بین آلت نعوظ یافته مرد و خط فرضی بین ناف تا ریشه آلت با زاویه ایجادشده بین واژن وخط فرضی بین ناف ودستگاه تناسلی زنانه کاملا هماهنگ هستند هیچ دردومشکلی ایجاد نمی شود.
در انواع وضعیتهای صورت مرد به طرف پشت زن این زوایا ممکن است کاملابا هم هماهنگ نباشند و درزمان آمیزش فشار بیش از حد به جدار واژن ،درد ایجاد کندلذا باید این تغییر درجه را اصلاح کرد مثلا در حالت ایستاده اگر مرد پشت سر زن باشد آمیزش ممکن است با مشکل ودرد همراه باشد ولی اگر پاهای زن باز بوده و زن بین 30 تا60 درجه رو به جلو خم شود ودستها را بدیوار تکیه بدهد تماس راحتتر صورت می گیرد