اختلالات جنسی سه دسته اند: 1- اختلال عملکرد جنسی مثل ناتوانی جنسی و واژینیسموس 2- انحرافات جنسی (پارافیلیاها) مثل سادیسم ومازوخیسم جنسی 3- اختلال هویت جنسی مثل تغییر جنسیت (ترانس)
برخی اختلالت ممکن است سالها پنهان باشند یعنی هیچ علامتی نداشته وفرد مدتها بی خبر باشد مثلا 50% دیابتی های نوع 2 سالها از دیابت خود بی اطلاعند. اما چرا اختلالات جنسی با اینکه فرد مبتلا از ابتدا از بیماری باخبر است ،می داند مشکل دارد اما مدتها طول می کشد تا درمان انجام شود.
به چند دلیل مختصرا اشاره می شود
1- حیا وشرم - طرح اختلالات جنسی ومراجعه به پزشک براحتی بقیه مشکلات انجام نمی شودحتی ممکن است زن وشوهردر مورد توقعات ومشکلات جنسی باهم راحت صحبت وگفتگو نکنند
2- توهم - بعضی مواقع ممکن است مشکل جنسی وجود نداشته باشد اما بدلیل عدم آشنایی با عملکرد طبیعی جنسی فرد از خود یا همسرش توقع بیشتری داشته باشد. مثلا فرد ممکن است انزال زودرس نداشته باشد اما بدلیل عدم رعایت مقدمات مناسب یا عدم آشنایی باکلیتوریس نتواند همسرش را ارضا نماید وفکر کند انزال زود رس دارد
3-مقابله خانواده - بعضی مواقع فرد بامراجعه ودرمان مشکلی ندارد مساله اصلی مقاومت خانواده است. مثلا افراد مبتلا که اختلال جنسی ترانس (تغییرجنسیت)
4-مسیر غلط درمان - بعضی مواقع مسیر درمان اشتباه است مثلا فرد مبتلا به واژینیسموس که باید تحت درمان روانشناس وروانپزشک با شد با بی توجهی متخصص زنان مدتها سرگردان باشد.