یکی از سوالات مهم والدین در حوزه سلامت سن شروع بلوغ فرزندان است؟
از چه سنی کودک مبتلا به بلوغ زودرس واز چه سنی گفته می شودنوجوان دچار تاخیر در بلوغ است؟
عوارض بلوغ زودرس وتاخیری چیست؟
اگر علایم بلوغ دردختر بچه قبل از 8 سالگی ودر پسربچه قبل از 9 سالگی بروز کند مبتلا به بلوغ زودرس خواهندبودواز مهمترین عوارض آن کوتاهی قد می باشد.
اگر صفات ثانویه جنسی تا 13سالگی در دختروتا 14 سالگی در پسربروز نکند بلوغ تاخیری است.در دخترها اگر با جود صفات ثانویه پریود تا 16 سالگی اتفاق نیفتد نیاز به پیگیری دارد. از مهمترین عوارض تاخیر در بلوغ کاهش تراکم استخوانهاست.
از نکات مهم در اختلالات بلوغ بررسی علت آن است.