عصاره زعفران در درمان و پیشگیری ازسرطان معده موثر است

پژوهشگران بیوشیمی بالینی دانشكده علوم پزشكی دانشگاه تربیت مدرس با ارایه تحقیقی دریافتند كه عصاره زعفران در درمان و پیشگیری ازسرطان معده بسیار موثر است .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس ، دكتر حمیدرضا میری كه این پژوهش را در قالب رساله دكتری تخصصی خود در زمینه بیوشیمی بالینی انجام داده است ، گفت: سرطان معده دومین علت مرگ و میر ناشی ازسرطان در سراسرجهان است و در حال حاضر درمان سرطان معده، جراحی و حذف تومورها است.

وی خاطرنشان كرد : در این طرح پژوهشی، اثرات مفید عوامل مختلف در پیشگیری و درمان تغییرات بافتی القا شده به وسیله mnng ( یك نوع مواد شیمیایی ) مطالعه شد و به علاوه كاربرد تصاویر سونوگرافی در غربالگری القای تومور نیز بررسی شد.

میری گفت : مطالعه در دو بخش بر روی موش های صحرایی انجام شد. دربخش درمانی، 120 موش به دو گروه تقسیم شدند: گروه كنترل(10موش كه فقط آب دریافت كردند) و گروه تحت تیمار ( 110 موش كه به مدت 42 هفته 100 میكروگرم mnng در هر سی سی آب دریافت?كردند).

وی افزود : نتایج حاصل از این پژوهش هماهنگی یافته?های سونوگرافی و آسیب شناسی با یكدیگر را نشان داد. همچنین اثرات ضد سرطانی و پیشگیری?كنندگی مفیدی ازعصاره زعفران، كروسین و كروستین در میزان صدمات بافتی ، سنتز dna و ظرفیت آنتی اكسیدانی پلاسما دیده شد.

این پژوهش با راهنمایی دكترسیده زهرا بطحایی و دكتر محمد علی محققی و با مشاوره دكتر منیژه مختاری از اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است .