فروش داروهای گیاهی بدون مجوز در اروپا ممنوع می‌شود

فروش داروهای گياهی بدون مجوز، تعطيل!

به ‌ زودی فروش داروهای گياهی بدون مجوز در اروپا ممنوع می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری بی‌بی‌سی، اتحاديه اروپا به‌زودی قوانين جديدی اعمال می‌کند که به موجب آن، تا چند ماه ديگر از فروش صدها قلم داروی گياهی بدون مجوز جلوگيری می‌شود. به‌گفته اتحاديه اروپا هدف اين طرح حمايت از مصرف‌کننده است. در‌اين صورت گرفتن مجوز توليد داروهای گياهی، سرمايه‌ و اعتبار زيادی لازم دارد و ممکن است بسياری از شرکت‌های داروسازی کوچک، توليد داروهای گياهی را رها کنند.