برقراري ارتباط، كليد مقابله با كم‌رويي است

ايسنا: روان‌شناسان توصيه مي‌كنند كليد غلبه بر خجالت و كم‌رويي، برقراري ارتباط است. پيدا كردن كسي كه در طول حيات خود هيچ‌گاه خجالت نكشيده، كار دشواري است. كم‌رويي و خجالت واكنش معمول به شرايطي است كه فرد احساس مي‌كند از هنجارهاي اجتماعي و استانداردهاي خود افت كرده است. پژوهشگران دانشگاه آلبرتا با انتشار مقاله‌اي در اين زمينه خاطرنشان كردند: «هر چند خجالت و شرم در حد طبيعي واكنش ضروري و داراي ارزش است اما اگر از حد استاندارد فراتر رود زندگي انسان را فلج مي‌كند و اين امر نه تنها بهداشت رواني فرد را تهديد مي‌كند بلكه به تدريج او را از جامعه دور مي‌كند و به انزوا مي‌كشاند.» با اين تفاصيل پژوهشگران تاكيد مي‌كنند: «تلاش براي برقراري ارتباط با ديگران كليد اصلي افزايش اعتماد و اطمينان به نفس و غلبه بر اين احساس شديد كم‌رويي است.بايد بدانيم كه هر انساني ممكن است كار اشتباه و خطايي انجام دهد اما اين نبايد ما را از مردم دور كند. بلكه بايد به عنوان يك انسان با ديگر