در مصرف گياهان دارويي دقت كنيم

جام جم آنلاين: گياهان دارويي‌ در طول تاريخ، نجات‌بخش انسان از بيماري‌هاي كشنده بوده است. امروزه نيز استفاده از گياهان دارويي جايگاه بسيار مهمي در سيستم بهداشت و درمان دارد و جالب است بدانيد بسياري از داروهاي شيميايي طب مدرن از جمله آسپرين نيز داراي منشأ گياهي است.

گياهان دارويي به آن دسته از گياهان گفته مي‌شود كه تمام يا قسمتي از گياه حاوي مواد موثري است كه به‌تنهايي يا در تركيب با ساير گياهان مي‌تواند تأثيرات شيميايي و زيستي مفيدي روي بدن داشته باشد و با تنظيم فعاليت ارگان‌هاي مختلف بدن به درمان مشكلات و بيماري‌ها بپردازد.

گياهان دارويي به اشكال مختلف مانند: تازه، خشك‌شده يا پودر، دم‌شده، جوشانده، شربت، روغن‌هاي گياهي و فرآوري‌شده مصرف مي‌شود.

براي تهيه اين تركيبات مي‌توان قسمتي از يك گياه يا كل گياه را مورد استفاده قرار داد يا آن كه برحسب خواص و نياز بيمار چند گياه مختلف را با هم تركيب كرد.

نحوه تهيه يك تركيب گياه دارويي بسيار مهم است و چه بسا خواص آن را تغيير مي‌دهد.

به عنوان مثال بسياري از گياهان دارويي بايد به صورت دم‌‌كرده استفاده شود و اگر بر اثر ندانستن يا غفلت مصرف‌كننده جوشانده شود، خاصيت آن تغيير مي‌كند و چه بسا موادي از گياه آزاد مي‌شود كه داراي عوارض خواهد بود.

يك نمونه قابل اشاره «جينسينگ» است كه حتما بايد به صورت دم‌كرده استفاده شود و جوشانده آن مي‌تواند مضر باشد و برعكس بعضي از گياهان دارويي‌ را بايد به صورت جوشانده مصرف كرد و مصرف دم‌كرده آن فاقد اثرات دارويي‌ مورد انتظار است.

مثال ديگر نحوه تهيه نوشيدني خاكشير است كه اگر با آب گرم تهيه شود، مي‌تواند مسهل بسيار خوبي باشد و اگر با آب سرد مصرف شود قابض است.

تاثيرات گياهان دارويي‌ به علت مواد موثر شيميايي موجود در گياه يا به علت تاثير تركيبات مختلف اين گياه روي ارگان‌هاي مختلف بدن و تنظيم فعاليت و بازگرداندن تعادل به بدن است.

اينجاست كه بايد عوارض احتمالي گياهان دارويي‌ يا تداخل اثر آن با ساير گياهان دارويي‌ و داروهاي شيميايي و حتي مواد غذايي مصرف شده از سوي بيمار را مورد توجه قرار داد بنابراين تجويز گياهان دارويي‌ و داروهاي گياهي مانند ساير شاخه‌هاي پزشكي بايد از سوي كسي انجام شود كه علم و مهارت كافي داشته باشد.

دكتر اميرهومن كاظمي - متخصص طب سنتي و گياهان دارويي