زنان 17 سال از عمر خود را رژيم مي‌گيرند

نتايج يك بررسي آماري جديد در انگليس نشان مي‌دهد كه زنان به طور متوسط 17 سال از عمر خود را رژيم مي‌گيرند در حالي كه 90 درصد از آنها تقريبا در تمام طول عمر را رژيم دارند.

به گزارش سرويس «سلامت» ايسنا، در اين مطالعه معلوم شد متوسط زنان انگليسي حداقل دو بار در سال رژيم مي‌گيرند و در هر نوبت تقريبا 4.9 كيلوگرم وزن كم مي‌‌كنند.

اطلاعات آماري مربوط به طول عمر در انگليس نشان مي‌دهد كه متوسط طول عمر زنان در اين كشور 82 سال و ميانگين وزن زنان در اين گروه سني 69 سال است.

به گزارش روزنامه ديلي ميل، اين مطالعات همچنين نشان مي‌دهد يكي از مهم‌ترين انگيزه‌هايي كه زنان را وادار به رژيم گرفتن مي‌كند، تغيير سايزشان است به طوري كه 52 درصد از زنان انگليسي به دليل اينكه ديگر نمي‌توانند لباس‌هاي قبلي خود را بپوشند، رژيم مي‌گيرند.