پاسخ وزارت بهداشت به خبر آنلاین:گوشت چرخ کرده باید جلوی مشتری چرخ شود

مشکلات مردم - یکی از محصولات غذایی خانواده ها انواع گوشت و هم چنین مرغ است.

اما موضوعی که خیلی مهم است بهداشتی بودن آن ها است برای مثال زهرا از مشهد نوشته:مدتی است است که گوشت های چرخ کرده آلوده هستند واز خوردن آن پرهیز کرده ایم چون از بهداشتی بودن آن ها مطمئن نیستیم
واما در پاسخ به این مشکل مرکز سلامت و کار وزارت بهداشت می گوید:بنا به دستور العمل های صادره از سوی سازمان دامپزشکی واین مرکز طی سال های قبل کلیه قصابها ملزم به عرضه گوشت چرخ کرده از قبل چرخ شده نمی باشند وفقط در حضور مشتری می بایست گوشت چرخ شود یا بایستی گوشت چرخ شده بسته بندی شده دارای مجوز از سازمان دامپزشکی عرضه نمایند
هم چنین با همکاری سازمان دام پزشکی اقدامات لازم را جهت جلوگیری از عرضه گوشت چرخ کرده غیر بهداشتی به عمل آورند