برای کسانی که تمایل دارند اطلاعات دقیقی از وضعیت تغذیه و ورزش خودشون بدست بیاورند هم اکنون محاسبه گر های دقیق و بسیار کاملی در اینترنت وجود دارد. بسیاری از اینها رایگان است و توسط سایت های معتبری تهیه شده. نرم افزار های هم وجود دارد که می توانند از محیط نت خریداری کنند و روی موبایل و pda و دستگاه های جیبی خودشون نصب کنند. این محاسبه گر ها
به انگلیسی هستند ولی به نظر من احتیاج چندانی به سواد انگلیسی ندارد. امیدوار هستیم روزی ما هم بتوانیم این امکانات را به زبان فارسی در اختیار هم وطنان قرار دهیم

محاسبه گر مقدار کالری در انواع غذاها
http://www.webmd.com/diet/healthtool...wnl_day_092909
محاسبه گر bmi
http://www.webmd.com/diet/calc-bmi-p...wnl_chl_092909
محاسبه مصرف کالری در انواع فعالیت ها
http://www.webmd.com/diet/healthtool...alorie-counter
محاسبه مصرف کالری در انواع ورزش ها
http://www.webmd.com/fitness-exercis...ise-calculator
محاسبه ضربان قلب ایمن در ورزش کردن متناسب با وضعیت شما
http://www.webmd.com/fitness-exercis...ate-calculator
محاسبه مصرف کالری در انواع تمرینات بدنسازی
http://www.bodybuilding.com/fun/calories.htm