نگاه مديريت بهداشت و درمان/ دکتر سوزان قلعه‌باغي/عضو هيأت علمي
دانشگاه آزاد اسلامي
رابطه نارسايي جنسي و جرايم اجتماعي

براساس تحقيق‌هاي انجام‌شده ارتباط تنگاتنگي ميان نارسايي‌هاي جنسي و مشکلات اجتماعي از قبيل جرايم، تجاوزهاي جنسي، بيماري‌هاي رواني، اعتياد و طلاق وجود دارد...

زوج‌هاي زيادي با نارسايي جنسي و تاثير آن بر مشکلات زندگي زناشويي‌شان مواجه‌اند اما از نقش آن در ايجاد ارتباط ضعيف، اعتماد‌به‌نفس پايين و افسردگي در خود و همسرشان غافل هستند. براساس برخي آمارها 50 درصد زوجين در مراحلي از زندگي زناشويي خود يک اختلال جنسي را تجربه کرده‌اند. اين در حالي است که شمار کمي از اين افراد تحت مشاوره و درمان قرار گرفته‌اند. توجه به اين موضوع مهم در سطح ملي مي‌تواند به آموزش مهارت‌هاي جنسي زوجين در قبل و بعد از ازدواج با رعايت ارزش‌هاي متعالي مذهبي، ديني و فرهنگي جامعه منجر شود. متاسفانه مراقبان بهداشتي و تامين‌کنندگان سلامت بيماران، رضايت جنسي را ناديده مي‌انگارند و حتي با وجود مهارت‌هاي لازم، محدوديت زماني، بي‌علاقگي و ناتواني را بهانه مي‌کنند و از ايفاي نقش خود در تشخيص و ارزيابي اختلال و حتي ارجاع بيمار به متخصص مربوطه سرباز مي‌زنند. 30 تا 40 درصد از زوجين نوعي مشکل جنسي دارند و اين نارضايتي به بدخلقي، بروز مسايل رواني و اخلاقي منجر مي‌شود که براي جلوگيري از آن بايد به عواملي مانند انتخاب مناسب همسر، آموزش و مشاوره توجه کرد. اما زياده‌روي در مسايل جنسي نيز تهديدي دو جانبه است. افسارگسيختگي جنسي مي‌تواند باعث انهدام خانواده‌ها ‌شود. برخي تبليغات رسانه‌اي مبني بر رفع و درمان اختلا‌ل‌هاي جنسي نوعي تجارت فاقد مبناي علمي است. الگوي رفتار جنسي در اسلام نيز مبتني بر دين، اخلاق و پرهيز از افراط و تفريط است.

هفته نامه سلامت