آسيب بي‌خوابي و کم‌خوابي به مغز نوجوانان

جام جم آنلاين: نتایج بررسی‌های دانشمندان آمریکایی نشان می دهد که کم خوابی در سنین نوجوانی می تواند آسیبهای بسیار جدی به مغز وارد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مدرسه پزشکی و بهداشت عمومی دانشگاه ویسکانسین- مدیسون با انجام آزمایشاتی بر روی موشها نشان دادند که کم خوابی و بی خوابی در دوره نوجوانی می تواند تعادل میان تشکیل و حذف سیناپسهای مغزی را تغییر دهد.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "فقدان خواب به ویژه زمانی که به یک پدیده مزمن تبدیل می شود می تواند در دراز مدت عواقبی در تشکیل مدارات مغزی برجای بگذارد. نوجوانی دوره ای بسیار حساس از توسعه است که در طول آن مغز به طور قابل توجه تغییر می کند. در این دوره مدارات مغزی دوباره قالب ریزی می شوند و کم خوابی موجب می شود که بسیاری از سیناپسهای جدید حذف شوند."

این پژوهشگران به منظور بررسی اینکه تغییرات چرخه خواب - بیداری چگونه می توانند بر روی آناتومی مغز نوجوانان اثر بگذارد مطالعات مولکولی و الکتروفیزیولوژیکی را بر روی موشهای بزرگسال و نوجوان انجام دادند و سپس با استفاده از یک میکروسکوپ هم کانون دو فوتونی، به طور غیرمستقیم رشد و انقباض سیناپسها را دنبال کردند.

براساس گزارش نیچر نوروساینس، نتایج این بررسیها نشان داد که در طول خواب، سیناپسها ضعیف تر و کوچکتر می شوند و خود را برای دوره بعدی بیداری آماده می کنند.

در زمان بیداری، این سیناپسها دوباره بزرگ و قوی می شوند و می توانند به تجربیات جدید از جمله توانایی یادگیری پاسخ دهند که به این مکانیزم، "هوموستازی سیناپسی" (خودپایداری سیناپسی) گفته می شود.