تنهايي، بي‌خوابي را تشديد مي‌كند


افرادي كه تنها زندگي مي‌كنند، هنگام شب بيشتر دچار بي‌خوابي مي‌شوند و به اين ترتيب تنهايي نه فقط موجب غمگيني مي‌شود بلكه درعين حال براي سلامتي نيز مضر است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، ليان كيورينا، متخصص دانشگاه شيكاگو و دستياران وي در يك مطالعه جديد كه در مجله "خواب" گزارش شده، روي فاكتور‌ تنهايي و الگوهاي خواب در بين گروهي از سالمندان بررسي و آزمايش انجام دادند.

بنا برگزارش رويترز، اين بررسي‌ها تشريح كرد كه چرا تنهايي با فاكتور مهم فقر بهداشتي و بحران سلامتي، ارتباط دارد.

كيورينا مي‌گويد: ‌در واقع حس ناخوشايند تنهايي به تمام اعضاي بدن نفوذ مي‌كند و تهديدي جدي براي سلامت كل بدن محسوب مي‌شود.