جام جم آنلاین: درمان لکنت زبان بهتر است هر چه زودتر وبویژه پیش از آنکه کودک به مدرسه برود انجام شود.حدودا از هر کودک یک نفر و معمولا در سنین دو تا چهار سالگی به لکنت زبان دچار می شود.
به گزارش بی بی سی ، محققان استرالیایی یک درمان جدید را تحت عنوان برنامه لیدکامب ، مورد آزمایش قرار داده اند که اختصاصا برای کودکان سنین پیش از دبستان طراحی شده است.
حدود 80درصد کودکانی که دچار لکنت می شوند خود به خود بهبود می یابند.در نتیجه تردید در این مورد وجود دارد که آیا درمان تاثیر مثبتی داشته و یا کودک خود بخود بهبود یافته است.
مطالعه جدید اولین تحقیقی است که مدارک مستدلی را دال بر اینکه درمان تاثیر مثبتی درامر بهبود دارد ، ارائه می دهد.
اما به گفته محققان تاخیر در درمان تا زمانی که کودک به سن دبستان برسد تاتثیر زیادی نخواهد داشت.
این تاخیر ممکن است که کودک را در معرض اثرات روانشناختی و اجتماعی مهم قرار دهد.
اگر این اختلال باقی بماند و طی دوران تحصیل با کودک باشد ، وی اثرات ناتوان کننده لکنت را تمام طول زندگی تجربه خواهد کرد.

روش های درمانی مختلف

دو نوع درمان برای لکنت زبان وجود دارد.درمان با دخالت خانواده والدین را ترغیب می کند به فرزندشان کمک کنند تا در یک محیط بدون استرس و فشار تکلم را فرا بگیرد.این روش هنوز هم رایج ترین درمان مورد استفاده در انگلستان است.
در مقابل درمان های رفتاری مانند برنامه لیدکامب ، مستقیما روی مشکل اعمال می شود و والدین را بر آن می دارد تا یک لکنت را اصلاح کنند.
اهمیت این تحقیق این است که فوائد درمان کودکان پیش از سنین دبستان را برای جلوگیری از تجربه یک عمر لکنت زبان ، نشان می دهد.والدین هنوز هم با این توصیه (رهایش کنید خودش برطرف می شود) مواجه می شوند.
علت لکنت زبان مشخص نیست گرچه برخی متخصصین معتقدند می تواند نتیجه تمایل کودک برای بیان احساسات پیچیده باشد.