سلام و خسته نباشید
من می خواهم برای اولین بار فقط و فقط تعدادی از موهایم را رنگ کنم پایه اصلی موهام قهوه ای تیره است و رنگی که می خواهم انجام دهم رنگ بنفش و قرمز که خود یک رنگ اصلی را درست میکنند.
رنگی را که میخواهم انجام برای 2-3 روز بیشتر نمیخواهم ماندگاری داشته باشم
آیا اینکار تاثیر مضری بر موهایم دارد؟
توصیه ی شما چیست؟