يك آزمايش جديد نشان داده است زوج‌هايي كه با مشكلات ناباروري مواجه هستند با استفاده از طب سنتي چين مي‌توانند شانس بچه‌دار شدن خود را تا دو برابر افزايش دهند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، متخصصان دانشگاه آدلايد در استراليا در اين باره مي‌گويند: طب سنتي چين در اين زمينه بسيار موثرتر از داروهاي غربي است.

اين متخصصان هشت آزمايش باليني را مورد بازبيني قرار داده و 13 مطالعه و گزارش موردي ديگر در اين زمينه را با يكديگر مقايسه كردند تا تاثير طب سنتي چين و داروهاي غربي را براي حل مشكل ناباروري و نازايي بررسي نمايند.

اين بازبيني كه بودجه آن از سوي دولت استراليا تامين شده همچنين با حضور 1851 زن صورت گرفته كه دچار مشكلات نازايي بودند. در آزمايشات باليني معلوم شد كه طي يك دوره چهار ماهه از آزمايشات فوق، احتمال باردار شدن در زناني كه از طب سنتي استفاده كرده بودند در مقايسه با زناني كه به روش‌هاي غربي درمان شده بودند، 3.5 برابر افزايش پيدا مي‌كند.

به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه ديلي ميل، يك گروه ديگر از بررسي‌ها روي 616 زن در همين بازبيني‌ها حاكيست: زناني كه براي باردار شدن طب سنتي را دريافت كردند 50 درصد و زناني كه از داروهاي غربي استفاده كرده بودند 30 درصد در دستيابي به هدف خود يعني بچه‌دارشدن، موفق بودند.

در تحليل كلي چنين نتيجه‌گيري شد كه با بكارگيري طب سنتي چين شانس باردار شدن در زوج‌هايي كه مشكل بارداري دارند پس از يك دوره چهار ماهه درمان، دو برابر افزايش پيدا مي‌كند. اين متخصصان تاكيد كردند كه براساس يافته‌هاي آنها از بررسي‌هاي گسترده، طب گياهي چين در اين زمينه به مراتب كارآمدتر و موثرتر از روش درمان غربي است.

اين مطالعه در مجله «درمانهاي مكمل در پزشكي » منتشر شده است.