پزشكان آمريكايي پيشنهاد كرده‌اند كه يك رژيم غذايي غني از اسيدهاي چرب امگا -3 مي‌تواند به درمان و يا حتي پيشگيري از اختلال دو قطبي (شيدايي- افسردگي) كمك كند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين پزشكان معتقدند اسيدهاي چرب امگا -3 حتي براي افرادي كه گرايش زيادي به مصرف الكل دارند، مي‌تواند مفيد باشند و اين تمايل را تا حد زيادي در آنها كاهش دهد.

به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، دكتر الكساندر بي. نيكولسكو، استاديار روانپزشكي در دانشگاه پزشكي دانشگاه اينديانا در شهر اينديانا پليس در اين رابطه اظهار داشت: مطالعات ما روي موش‌هاي آزمايشگاهي نشان داده است موش‌هايي كه داراي علائم اختلال دو قطبي هستند يعني هم افسردگي دارند و هم در تماس با استرس دچار حالت شيدايي مي‌شوند. وقتي از اسيد چرب امگا -3 نوع dha استفاده كنند رفتار آنها به حالت طبيعي بازمي‌گردد. اسيد چرب dha در واقع يكي از مواد فعال تشكيل دهنده روغن ماهي است.

دكتر نيكولسكو تصريح كرد: موشهايي كه به آنها اسيد چرب dha داد شد، رفتارشان به حالت طبيعي بازگشت به طوري كه ديگر دچار افسردگي نمي‌شدند و وقتي هم كه در تماس با استرس قرار مي‌گرفتند ديگر حالت جنون و شيدايي به آنها دست نمي‌داد.

وي افزود: وقتي ما مغز اين موش‌ها را به دقت مشاهده كرديم با استفاده از مطالعات گسترده بيان ژني در نهايت شگفتي دريافتيم كه ژنهايي كه عامل بروز اختلالات رواني هستند در واقع پس از dha اصلاح شده و فعاليت آنها به حالت طبيعي بازمي‌گردد.

يافته غيرمنتظره ديگر اين بود كه موشهايي كه به آنها اسيد چرب dha خورانده شده بود، خيلي كمتر تمايل به مصرف الكل داشتند. اين يافته هم اكنون بعنوان يك شاهد پزشكي اساسي نشان مي‌دهد كه اسيدهاي چرب امگا -3 در سطح مولكولي و در مغز درست شبيه به داروهاي روانپزشكي عمل مي‌كند.

اين يافته در مجله «روانپزشكي تفسيري» به چاپ رسيده است.