اسامي فرآورده‌هاي تقلبي کاهنده وزن

واحد اطلاع رساني دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي مشهد، اسامي فرآورده‌هاي تقلبي کاهنده وزن موجود در بازار را اعلام کرد.

به گزارش ايسنا، بنا بر اعلام واحد اطلاع رساني دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي مشهد، فرآورده تقلبي کاهنده وزن با عنوان Super slim و Green Lean Body Capsule در ايران داراي مجوز توزيع و مصرف نيست و مصرف اين فرآورده مي‌تواند عوارض شديد و خطرناکي از جمله سکته قلبي، سرطان، افسردگي و افکار خودکشي ايجاد کند.

بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي مشهد، فرآورده سوپر اسليم در فهرست فرآورده‌هايي قرار دارد که سازمان غذا و دارو آمريکا (FDA) نسبت به عوارض و خطرات ناشي از مصرف آنها هشدار داده است.

بر اساس بررسي‌هاي (FDA) ترکيبات فعال دارويي در اين فرآورده کاهنده وزن شامل سيبوترامين، ريمونابات، فني توئين (يک داروي ضد تشنج) فنل فتائين (محلول مورد استفاده در آزمايش‌هاي شيميايي و ماده مشکوک به ايجاد سرطان) و بومتانيد بوده است. مقادير برخي از داروهاي موجود در اين فرآورده بسيار بيش از ميزان مجاز بوده و سلامت مصرف کننده را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

بر پايه اين گزارش، شواهد موجود حاکي از توزيع و عرضه غيرمجاز سوپر اسليم در بازار است. اين فرآورده به عنوان مکمل رژيمي معرفي شده ادعا مي‌شود که شامل ترکيبات گياهي است در حالي که شامل ترکيبات مضري است که روي برچسب فرآورده ذکر نشده است لذا فروش اين فرآورده و ساير فرآورده‌هايي که در زير نامشان عنوان شده است غير قانوني بوده و خطرات فراواني را براي مصرف کننده به همراه خواهد داشت.

برخي اسامي اين فرآورده‌ها به شرح زير است:

Fatloss Slimming 2 Day Diet 3x Slimming Power

Japan Lingzhi 24 Hours Diet 5x Imelda Perfect Slimming 3 Day Diet

7 Day Herbal Slim 8 Factor Diet 7 Diet Day/Night Formula

999 Fitness Essence Extrim Plus GMP

Imelda Perfect Slim Lida DaiDaihua Miaozi Slim Capsules

Perfect Slim Perfect Slim 5x Phyto Shape

ProSlim Plus Royal Slimming Formula Slim 3 in 1

Slim Express 360 Slimtech Somotrim

Superslim TripleSlim Zhen de Shou

Venom Hyperdrive 3.0 Starcaps Slim Waistline

Slim Waist Formula Slim Up Sliminate

Slim Fast 2x Powerful Slimming Slim Express 4 in 1

Reduce Weihgt Super Fat Burner Super Slimming

Sana Plus Trim 2 Plus Powerful Slim

Waist Strength Formula Slimming Formula Perfect Slim Up

Slim Burn Slim 3 in 1 Slim Formula Slim 3 in 1 M18 Royal Diet

Slim 3 in 1 Extra Slim Waist Formula Slim 3 in 1 Extra Slim Formula Natural Model

2 Day Diet Slim Advance Miaozi MeiMiaoQianZiJiaoNang Meizitang

Meili JM Fat Reducer Imelda Fat Reducer

7 Days Diet Extrim Plus 24 Hour Reburn Fasting Diet

Cosmo Slim Body Slimming Body Shaping

Body Creator BioEmagrecin 3 Days Fit