آمار دولتي نشان مي‌دهد:
در سال 2009 از هر پنج آمريكايي، يك نفر به بيماري رواني مبتلا بوده است


آمارها نشان مي‌دهد: سال گذشته ميلادي 2009 از هر پنج آمريكايي يك نفر به نوعي بيماري رواني مبتلا بوده است.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» ايسنا، در يك گزارش دولتي آمريكا اعلام شد كه بيش از 45 ميليون آمريكايي با 20 درصد افراد بالغ در اين كشور سال گذشته به نوعي از اختلالات رواني دچار بوده و 11 ميليون نفر نيز به يك بيماري جدي رواني مبتلا بوده‌اند.

اين آمار حاكيست: بيشترين نرخ ابتلا به بيماري‌هاي رواني در اين كشور مربوط به گروه سني 18 تا 25 سال است كه 30 درصد كل مبتلايان به اختلالات رواني را تشكيل مي‌دهند و از سوي ديگر كمترين نرخ ابتلا به اين اختلالات در بين افراد بالاي 50 سال است.

اين گزارش از سوي دفتر دولتي خدمات سوء استفاده و بهداشت رواني آمريكا منتشر شده است.

اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نرخ ابتلا به افسردگي به ويژه‌ در بين افراد بيكار به شدت افزايش داشته است.

رييس اين دفتر دولتي نيز خاطرنشان كرد كه بسياري از آمريكايي‌ها به كمك‌هاي لازم براي پيشگيري يا درمان دسترسي ندارند.

به گزارش يونايتدپرس، پيامدهاي شيوع اين قبيل اختلالات به لحاظ فردي، خانوادگي و همچنين اجتماعي مي‌تواند مخرب و ويرانگر باشد.

اين آمار نشان مي‌دهد: سال گذشته 8/14 ميليون آمريكايي به افسردگي حاد مبتلا بودند. به علاوه افزايش بيكاري خطر خودكشي را در بين مردم اين كشور افزايش داده است.