90 درصد بيماري‌هاي رواني قابل‌درمان هستند اما به دليل انگي كه جامعه به مراجعه‌كنندگان به روان‌پزشكان مي‌زنند افراد تمايل كمتري براي درمان بيماري‌هاي رواني دارند
دكتر مصطفي معين، رييس بخش سلامت كرسي يونسكو گفت: «80 درصد بيماري‌هاي رواني قابل‌ درمان هستند.» دكتر معين در نشست خبري همايش سلامت روان و رسانه با بيان اين مطلب تاكيد كرد: «اختلال‌هاي رواني، از شايع‌ترين و پرهزينه‌ترين بيماري‌ها در دنيا محسوب مي‌شود و از هر 3 تا 5 نفر، يك نفر ممكن است به اختلال‌هاي رواني مبتلا باشند.» رييس بخش سلامت كرسي يونسكو با بيان اينكه 80 درصد افرادي كه دچار مشكل‌هاي روحي مي‌شوند، در جهان سوم زندگي مي‌كنند، ادامه داد: «اين مشكل به دلايل فقر، گرسنگي، بحران‌هاي مديريتي و... است.» وي با اشاره به بودجه موردنياز براي بيماران رواني تصريح كرد: «بيماري‌هاي روان در اولويت برنامه‌هاي سلامت كشور قرار ندارد و بايد در زمينه بيماري‌هاي رواني بين 3/0 تا 5 دلار به ازاي هر فرد در سال هزينه شود و با وضعيت موجود، بودجه بايد 10 برابر افزايش يابد.» رييس انجمن آسم و آلرژي تصريح كرد: « 90 درصد بيماري‌هاي رواني قابل‌درمان هستند اما به دليل انگي كه جامعه به مراجعه‌كنندگان به روان‌پزشكان مي‌زنند افراد تمايل كمتري براي درمان بيماري‌هاي رواني دارند.» وي در تشريح نقش رسانه‌ها در انگ‌زدايي از روان‌پزشكان خاطرنشان كرد: «متاسفانه رسانه‌ها در اين زمينه خوب عمل نكرده‌اند به طوري كه 21 درصد مقاله‌هاي روزنامه‌ها در‌ آمريكا مختص برچسب زدن و انگ‌زدن به اين بيماران بوده است.»همچنين در ادامه اين نشست، دکتر غلامرضا ميرسپاسي، رييس جديد انجمن روان‌پزشکان گفت: «شايع‌ترين بيماري رواني در ايران افسردگي و اضطراب است و اين در حالي است که سهم حمايت از بيماري‌هاي روان‌پزشکي نسبت به ساير بيماري‌ها در دنيا کم است.» دکتر ميرسپاسي نقش بيمه‌ها را در حمايت از بيماري‌هاي رواني در کشور مهم ارزيابي کرد و خاطرنشان کرد: «در ايران بيمه‌ها محدوديت‌هاي بسيار زيادي براي تحت پوشش قرار دادن هزينه بيماري‌هاي رواني دارند و گاهي اوقات هزينه‌‌هاي بيماري‌هاي رواني را قبول نمي‌کنند.» رييس انجمن روان‌پزشکان در پايان گفت: «بيماري‌هاي شديد روان‌پزشکي تا 80 درصد قابليت بهبود دارند، به همين منظور نبايد به بيماران انگ زده شود.»