ايسکانيوز: طبق تحقيقات صورت گرفته در آکادمي عصب‌شناسي آمريکا، کارگراني که در معرض پاک‌کننده تري‌کلر اتيلن صنعتي که براي تميز کردن بخش‌هاي فلزي مانند خودرو استفاده مي‌شود، قرار دارند، بيشتر در معرض خطر ابتلا به پارکينسون هستند.

به گزارش مديکال‌نيوز‌تودي تري‌کلر اتيلن حلال معروف صنعتي است که به‌طور گسترده در پاک کردن گريس از سطح فلزات به کار مي‌رود. محققان از 99 جفت دوقلو، به خاطر تشابه ژنتيکي آنها در تحقيق خود استفاده کردند که همگي مرد بودند و دريافتند که فقط يکي از دوقلوها به پارکينسون مبتلا مي‌شود. استفاده از دوقلوها امکان ارزيابي عوامل خطر محيطي را به بهترين شکل در اختيار محققان قرار مي‌دهد. محققان پس از تحقيقات بسيار دريافتند افرادي که در معرض اين پاک‌کننده قرار گرفته‌اند، 5برابر و نيم بيشتر از افرادي که در معرض چنين موادي قرار ندارند، به پارکينسون مبتلا مي‌شوند.