سازمان جهاني بهداشت براي اولين بار گزارشي را با مضمون تاكيد بر آسيب‌پذيري خاص كودكان در برابر آسيب‌هاي ناشي از مواد شيميايي مضر موجود در محيط زيست در مراحل مختلف رشد، منتشر كرد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين گزارش با عنوان "اصولي براي ارزيابي خطرات مربوط به تماس با مواد شيميايي براي سلامت كودكان" منتشر شده است.

در اين گزارش آمده است: كودكان بسيار آسيب‌پذير هستند و واكنش آنها در نتيجه قرار گرفتن در معرض فاكتورهاي محيط زيستي بسيار متفاوت از بزرگسالان است و اين واكنش در مراحل مختلف رشد كودكان، متفاوت است.

كارشناسان مي‌گويند كه ريه‌هاي كودكان در هنگام تولد يا حتي تا سن 8 سالگي به طور كامل رشد نكرده است و اين امكان وجود دارد كه در اثر تماس با مواد آلوده كننده در هوا دچار تغييرات ژنتيكي شود و در نتيجه تاثيرات وخيمي بر روي دستگاه تنفسي در دوران كودكي برجاي خواهد گذاشت كه پيامد آن بروز بيماري‌هاي مزمن ريوي و تنفسي در سال‌هاي آتي زندگي است.

در اين گزارش تاكيد شده است كه آلاينده‌هاي موجود در هوا و آب، آفت‌كش‌هاي موجود در مواد غذايي و سرب موجود در خاك،‌ مانند بسياري ديگر از تهديدات محيط زيستي كه در اعضاي حساس و ظريف كودك در حال رشد تغيير ايجاد كنند، مي‌توانند باعث بروز يا تشديد بيماري شده و مشكلات رشد براي كودك بوجود آورد.

اين گزارش مي‌افزايد كه بيش از 30 درصد از مشكل اصلي جهان در زمينه بيماري‌هاي كودكان مي‌تواند مربوط به فاكتورهاي محيط زيستي باشد.

به علاوه كودكاني كه مورد غفلت قرار مي‌گيرند و كودكان مبتلا به سوء‌تغذيه بيشتر با اين مشكل دست به گريبان هستند.

در پايان اين گزارش تاكيد شده است كه از هر 5 كودك در فقيرترين مناطق دنيا يك كودك در سن 5 سالگي تلف مي‌شود و علت اصلي اين امر ابتلا به بيماري‌هاي ناشي از آلودگي‌هاي محيط زيستي است.