از مهدكودك‌ها معمولا به عنوان مكان‌هاي انتقال عفونت‌ها نام برده مي‌شود اما بررسي‌هاي اخير محققان مونترالي نشان داده است كه مهد رفتن براي كودكان مفيد است.
به گفته پژوهشگران كودكاني كه قبل از مدرسه رفتن به مهد مي‌روند معمولا در مقايسه با كودكاني كه در خانه مي‌مانند در سنين پايين بيشتر مريض مي‌شوند اما با افزايش سن ميزان ابتلاي آنها به انواع بيماري‌ها كمتر شده و حتي پيشرفت درسي بهتري دارند محققان دانشگاه مونترال در سال 1998، 1238 خانواده و نوزادان آنها را طي 8 سال زير نظر گرفتند و تمامي بيماري‌هايي را كه كودكان به آن دچار شدند از زمان تولد تا زمان مدرسه رفتن بررسي كردند. نتايج تحقيقات نشان داد كودكان زير دو سال و نيم كه در مهدهاي بزرگ نگهداري مي‌شوند بيشتر به انواع بيماري‌هايي عفوني ريه و گوش و حلق مبتلا مي‌شوند اما ميزان دفعات بيمار شدن پس از رفتن به مدرسه كاهش مي‌يابد اما كودكاني كه به مهد نمي‌روند كمتر در سنين پايين بيمار مي‌شوند و به جاي آن در طول سال تحصيلي بيمار مي‌شوند. به اين ترتيب از درس و مدرسه هم مي‌افتند مشروح اين تحقيقات در مجله Pediatric & Adolesent Medicine منتشر شده است