اصلي‌ترين انتخاب زندگي، انتخاب همسر است و انتخاب رشته تحصيلي، شغل، مسکن و... همگي انتخاب‌هاي فرعي زندگي هستند.
يکي از عوامل محکم شدن پيوند ازدواج بين همسران (زوج‌ها)، نداشتن تجربه جنسي پيش از ازدواج است.
- ريشه اصلي همسر ستيزي، طلاق و جدايي؛ دافعه‌هاي رواني و جنسي هستند، به طوري که بدبيني، بدانديشي، زبان تهديد و تخريب، زبان خودمحوري، زبان انتقاد، زبان تقاضا، خودکامگي و تنوع‌طلبي و بي ميلي از مواردي است که در ابتدا منجر به انزواي رواني همسران و بتدريج باعث طلاق مي‌شود.
- استقلال تحصيلي، فکري و شغلي دختران در سالهاي اخير نيز باعث شده که آستانه تحمل آنها نسبت به گذشته کمتر شود، در حاليکه گرايش پسران به دانشگاه کم شده است و بسياري از پسران جوان، دچار کم‌اشتهايي تحصيلي مي‌شوند و هنوز به ديپلم نرسيده ترک تحصيل مي‌کنند، اما هجمه دنياي مجازي و رواج استفاده از وسايلي مثل اينترنت، ماهواره و ... باعث شده است مردان از نظر جنسي تنوع طلب‌تر شوند.
- ميانگين سن بلوغ جنسي، در دختران و پسران ايراني کاهش يافته است به طوري که امروز بيشتر دختران در 5/9 سالگي و پسران در 12 سال، به اين نوع بلوغ مي‌رسند حتي 10 درصد پسران تهران، زودتر از دختران بلوغ جنسي را تجربه مي‌کنند، اما اگر آموزش صحيح آنها از سوي خانواده و مدرسه در اين سن صورت نگيرد، پس از ازدواج با مشکل مواجه خواهند شد.
- در حال حاضر در آمريکا 94%، سوئد 97% و هلند حدود 99% از کودکان و نوجوانان 6 تا 18 ساله تحت پوشش مستمر آموزش و پرورش قرار دارند، در حالي که در کشور ما بيش از 35% کودکان و نوجوانان تحت نظارت آموزش و پرورش نيستند و اين آمار در 20 سال آينده کاهشي چشم‌گير تر خواهد داشت. هم اکنون تنها 65% کودکان و نوجوانان ما تحت پوشش مدرسه قرار دارند، در حالي که ايران، بيش از 20 ميليون کودک و نوجوان 6 تا 18 ساله دارد که بايد تحت پوشش مدرسه قرار گيرند و از اين ميان 13 ميليون به مدرسه مي‌روند و بايد ديد آن 7 ميليون نفر محروم شده از تحصيل، کجا هستند.
- آن 7 ميليون نفر، شامل اخراجي‌هاي راهنمايي و دبستان، کودکان و نوجوانان موجود در کانون‌هاي اصلاح و تربيت، زندان‌ها و ... هستند و در آينده هم بزهکار خواهند شد. هر دانش آموزي که با معدل کمتر از 13 از دبستان به راهنمايي مي‌آيد، رفوزه مي‌شود و 50 تا 60% بزهکار ها را رفوزه‌هاي راهنمايي و دبستان تشکيل مي‌دهند و اين موضوع نيازمند توجه بيشتر به نظام آموزش و پرورش است.
- در کشوري که حقوق قاضي اش 4 برابر حقوق معلمش است و براي تعليم و تربيت هزينه نمي شود، بايد چند برابر اين سرمايه صرف زندان‌ها و دادگستري‌هايش شود. وجود نگاه روانشناسي تربيتي و اجتماعي، در مجلس و آموزش و پرورش کشور ضروري و لازم است.

دکتر غلامعلي افروز "رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره"