يك روانشناس:
محدود كردن كودك موجب زورگو شدن او در مدرسه مي‌شود
تنبيه كودك، آخرين راه استيك روانشناس گفت: كودكاني كه در محيط‌هايي خشك و رسمي و همراه با محدوديت‌هاي فراوان رشد مي‌كنند، در مدرسه و در جمع همسالان خود به فردي زورگو تبديل خواهند شد.

دكتر اقبال زارعي در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خوزستان، اظهار داشت: كودك بايد در محيط خانه تا حدي آزادي عمل داشته باشد و اگر كودك مدام توسط والدين محدود شود، در مدرسه اقدام به زورگويي به همسالان خود خواهد كرد.


وي افزود: كودكان زورگو و آزاررسان در محيط مدرسه به روش‌هاي مختلفي مانند كتك زدن، مسخره كردن، نام‌گذاري و نوشتن يادداشت‌هاي تهديدآميز، همسالان خود را مورد آزار و اذيت قرار مي‌دهند.

زارعي تصريح كرد: اين زورگويي گاهي تا جايي ادامه مي‌يابد كه منجر به گوشه‌گيري و حتي ترك تحصيل كودكان آزارپذير مي‌شود.

اين روانشناس خاطرنشان كرد: احترام گذاشتن والدين به كودكان، افزايش حس اعتماد به نفس و عزت نفس كودك و پرهيز از نام‌گذاري‌هاي خشن و نادرست بر روي كودك از مهمترين عوامل پيشگيري از زورگويي كودك در مدرسه است.

وي اضافه كرد: اولياي مدرسه در پيشگيري از زورگويي برخي دانش‌آموزان در محيط مدرسه نقش مهمي را برعهده دارند و بايد با شناسايي افراد زورگو و انجام مشاوره غيرمستقيم و واگذار كردن مسئوليت‌هاي جمعي به آنها، نقش خود را در كاهش زورگويي در مدرسه ايفا كنند.


زارعي اظهار كرد: تنبيه روش مناسبي براي مقابله با كودكان زورگو نيست و موجب افزايش خشونت و ايجاد حس انتقام جويي در اين افراد مي‌شود.‌ بنابراين به والدين و اولياي مدرسه توصيه مي‌شود از تنبيه به عنوان آخرين روش تربيتي استفاده كنند.