بر اساس يک مطالعه:
تالاسمي ماژور احتمال ابتلا به بيماري‌هاي گوش، حلق و بيني را تشديد مي‌کند


محققان معتقدند تالاسمي ماژور به علت خون‌سازي خارج از مغز، خطر ابتلا به بيماري هاي گوش و حلق و بيني را افزايش مي دهد.

به گزارش سرويس علمي پژوهشي ايسنا - منطقه علوم پزشکي تهران؛ اين بررسي با هدف تعيين تظاهرات گوش و حلق و بيني در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور توسط جمعي از محقان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام شده است.

در تالاسمي ماژور خون‌سازي خارج از مغز استخوان، باعث بدشكلي‌هاي استخواني در سر و گردن مانند به هم جفت شدن شديد دندان‌ها، تاخير در تشكيل سينوس‌هاي پارانازال و اختلالات شبيه آن مي‌گردد.

همچنين تعداد قابل توجهي مشكلات سيستميك وجود دارد كه باعث مي‌شود در تالاسمي ماژور بروز برخي علائم بيماري گوش و حلق و بيني را تشديد مي کند.

در يك مطالعه مقطعي 190 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور با شرح حال و معاينه از لحاظ وجود علائمي مانند خرخر كردن در خواب، اپيستاكسي، انسداد بيني، سينوزيت، درد مفصل تمپورومنديبولار و دررفتگي آن، وزوزگوش و كاهش شنوائي مورد بررسي قرار گرفتند.

مطالعات راديولوژيك جمجمه و سينوس‌هاي پارانازال و تست‌هاي اديولوژيك انجام شد.

يافته‌ها براساس گروه سني مختلف با استفاده از آزمون مجذور كاي مورد تحليل قرار گرفت.

يافته‌ها حاکي از آن است: برخي تظاهرات گوش و حلق و بيني در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور بالا بود. اختلاف درد تمپورومنديبولار و اپيستاكسي در سنين مختلف از لحاظ آماري معني دار مشاهده شد.

نتايج اين بررسي نشان مي دهد تالاسمي ماژور برخي علائم بيماري گوش و حلق و بيني را افزايش مي‌دهد با اين وجود با تشخيص و درمان زود هنگام بيماري تالاسمي بسياري از عوارض آن قابل پيشگيري است.

گفتني است، اين مقاله در مجله بيماري‌هاي کودکان منتشر شده است.