ديسيکلومين - DICYCLOMINE HCL

نام فارسى ديسيکلومين

نام انگليسى DICYCLOMINE HCL

نام تجارى دارو Antispas, Bentyl, Cyclocen, Formulex, Slpasmoject

گروه دارويى آنتي‌كولينرژيك

گروه شيميايى دارو آمين سه‌ظرفيتى صناعى

مكانيسم اثر باعث مهار اثر موسكارينى استيل‌كولين در محل اثر عصبى در نواحى پس‌گانگليونى پاراسمپاتيك مي‌شود.

موارد مصرف به‌همراه ساير داروها در درمان زخم پپتيك به‌كار مي‌رود، در كوليك بچه‌ها.

ميزان مصرف بالغين: خوراكى 40-20 ميلي‌گرم، سه تا چهار بار در روز: عضلانى 20mg هر 6-4 ساعت.
بچه‌هاى بزرگ‌تر از 2 سال: خوراكى 10mg، سه تا چهار بار در روز.
بچه‌هاى 6 ماه تا دوسال: خوراكى 5mg سه تا چهار بار در روز.
موارد منع مصرف:

حساسيت مفرط به آنتي‌كولينرژيك‌ها، گلوكوم با زاويه تنگ، انسداد گوارشي، مياستنى گراويس، ايلئوس پاراليتيك، آتونى گوارشي، مگاكلون سمي.

توضيحات دارو

عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مركزي: سردرگمي، تحريك در سالمندان، سردرد، بي‌خوابي، گيجي، اضطراب، ضعف، توهم، صرع، كوما (در بچه‌هاى زير 3ماه).
گوارشي: خشكى دهان، يبوست، ايلئوس پاراليتيك، سوزش پشت جناغ، تهوع، استفراغ، ازبين‌رفتن حس چشائي.
ادرارى تناسلي: تأخير در شروع ادرار، احتباس، ناتوانى جنسي.
قلبى عروقي: تپش قلب، تاکيکاردي.
چشم، گوش، حلق و بيني: تارى ديد، ترس از نور، ميدرياز، (گشادشدن مردمک)، سيکلوپزي، افزايش فشار داخل چشمي.
پوستي: کهير، راش، خارش، عدم تعريق، تب، واکنش‌هاى حساسيتي.

احتياطات:
در هيپرتيروئيدي، بيمارى عروق کرونر، ديس‌ريتمي، نارسائى احتقانى قلب، فتق هياتال، بيمارى کليوي، بيمارى کبدي، حاملگى (در گروه B قرار دارد، احتباس ادراري، هيپرتروفى پروستات با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: آسان، شروع اثر: ۲ـ۱ ساعت. مدت اثر: ۴ ساعت. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوى و به مقدار کم‌تر گوارشى (نيمه عمر ۱۰ـ۹ ساعت).
ملاحظات پرستاري:

پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم حياتي، وضعيت قلبي: قلب را از نظر ديس‌ريتمي، افزايش ضربان و تپش قلب بررسى کنيد.
ـ نسبت I&O را از نظر احتباس ادرار و تأخير در شروع ادرار کردن بررسى کنيد.
توصيه‌ها:
ـ براى جذب بهتر نیم تا یک ساعت قبل از غذا مصرف شود.
ـ در افراد مسن به‌خاطر کندى متابوليسم، دوز دارو را کاهش دهيد.
ـ در صورت خشکى دهان، از آدامس، آب‌نبات، و مزمزه کردن مکرر آب استفاده شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ در ظروف دربسته و دور از نور نگهدارى شود.
ـ براى کاهش يبوست، افزايش مصرف مايعات و غذاهاى حجيم را در برنامه زندگى فرد قرار دهيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: از بين رفتن درد اپي‌گاستر، خونريزي، تهوع و استفراغ.
شکايات گوارشي: درد، خونريزى (مخفى يا آشکار)، تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ تا تثبيت شدن وضعيت مريض در هنگام دارو درمانى و به‌خاطر ايجاد تارى ديد، از انجام رانندگى يا ساير کارهاى مخاطره‌آميز خوددارى کنيد.
ـ از مصرف الکل يا ساير مهارکننده‌هاى دستگاه عصبى مرکزى که باعث تشديد اثر تسکين‌بخشى دارو مي‌شوند، خوددارى شود.
ـ از محيط‌هاى گرم به‌خاطر احتمال ايجاد گرمازدگى احتراز شود، دارو باعث مهار عرق‌کردن فرد مي‌شود.
ـ در محيط بيرون و به خاطر جلوگيرى از فوتوفوبيا (ترس از نور)، از عينک آفتابى استفاده شود.
ـ تا مقدار کافى مايعات مصرف کنند.
ـ تا اشکال در بلع (ديسفاژي) را گزارش کنند.