این تصویر که از یک صحنه واقعی گرفته شده٬ به شما کمک میکنه که یک روح واقعی رو ببینید ٬ البته قبل از دیدن تصویر٬ به نکات زیر توجه کنيد:

1.عواقب این کار بر عهده خودتان است.
2.با دقت به صفحه خیره شوید.
3.اسپیکر ها باید روشن باشه٬ چون در حین نگاه کردن به تصویر صداهای خیلی ضعیف و کوتاهی میشنويد که بهتون کمک میکنه روح رو پیدا کنيد.
4.هیچ کس تا حالا نتونسته این روح رو در کمتر از سه دقیقه مشاهده کنه.
5.بعضی ها روح رو تو چوب کمد و بعضی ها تو پنجره دیدن.

http://alisport007.persiangig.com/rooh%5B1%5Da.swf