زنان باردار و كودكان شيرخوار از آب مناطقي كه نيترات آن بالاست، استفاده نكنند


جوشاندن آب، نمي‌تواند نيترات را كنترل كند

وزير بهداشت به زنان باردار و كودكان شيرخوار توصيه كرد كه از آب مناطقي كه نيترات آن بالاست استفاده نكرده و از آب بطري استفاده كنند. همچنين نگهداري از آبهاي بطري بسيار مهم است و بايد در وضعيت مناسب نگهداري شوند.

وي گفت: آب با نيترات بالا در دستگاه گردش خون كودك تاثير مي‌گذارد و سلامت وي را به خطر مي‌اندازد. اما بررسي‌ها تاكنون نشان داده كه اين آبها براي سلامت عموم مشكلي ايجاد نكرده‌اند.

وزير بهداشت تاكيد كرد كه جوشاندن آب نمي‌تواند نيترات را كنترل كند.