اگر جمعیت کل دنیا را ۱۰۰ نفر فرض کنیم، با یک محاسبه ساده و استفاده از قوانین تناسب، به درصدهای زیر می‌رسیم:
از هر صد نفر ? نفر کل ثروت دنیا را دارند که از آمریکای شمالی هستند. از هر ۱۰۰ نفر ?? نفر در فقر زندگی می‌کنند. از هر ۱۰۰ نفر ?? نفر از سوءتغذیه خواهند مرد. از هر ۱۰۰ نفر ?? نفر می‌توانند، بخوانند. از هر ۱۰۰ نفر فقط یک نفر تحصیلات عالی دارد. از هر ۱۰۰ نفرفقط یک نفر کامپیوتر دارد. اگر شما هرگز مرگ خویشاوندی را در جنگ ندیده‌اید و اگر هرگز برده نبوده‌اید، بدانید که از ??? میلیون نفر دیگر خوشبخت‌ترید زیرا آنها دیده‌اند. اگر خوراکتان را در یخچال نگه می‌دارید و پوشاکتان را در کمد، اگر سقفی بالای سر دارید و جایی برای خواب، بدانید از ۵۷ درصد کل جمعیت دنیا ثروتمندترید زیرا از هر ??? نفر ?? نفر این امکانات را ندارند. اگر امروز که بیدار شدید بیشتر احساس سلامت کردید تا مریضی، شما خوشبخت‌تر از یک میلیون نفری هستید که تا آخر این هفته بیشتر زنده نیستند. اگر هیچ وقت خطر جنگ را تجربه نکرده‌اید و تنهایی زندان را حس نکرده‌اید، در شمار ??? میلیون نفر آدم خوشبخت دنیا هستید.
اگر می‌توانید در یک جلسه مذهبی شرکت کنید بدون اینکه اذیت و آزار، دستگیری، شکنجه و وحشت از مرگ داشته باشید خوشبخت‌تر از سه میلیون نفر در جهان هستید. که با ترس و لرز و بیم از مرگ در مراسم مذهبی شرکت می‌کنند.
اگر در جیب یا کیف خود پول دارید و می‌توانید گاهی کمی پول خرج کنید، جزو ? درصد آدم‌های پولدار دنیا هستید. اگر پدر و مادرتان هنوز زنده‌اند و هنوز با هم زندگی می‌کنند واقعا در نعمت به سر می‌برید.
اگر سرتان را بالا می‌گیرید و لبخند می‌زنید و احساس خوبی دارید، خوشبخت هستید، چون خیلی‌ها می‌توانند این کار را بکنند، ولی اکثرا نمی‌کنند.
پس قدر خوشبختی خود را بدانید و حداقل کمی‌شکرگذارخدا باشیم.
روزنامه سلامت