نتايج يك پژوهش جديد نشان مي‌دهد كه آموزش چند زبان مختلف به كودكان مي‌تواند به حفظ سلامت و بهداشت رواني آنها در سنين بزرگسالي كمك كند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، ‌با توجه به نتايج اين تحقيق پژوهشگران توصيه مي‌كنند كه والدين حداقل دو تا سه زبان مختلف به فرزندانشان بياموزند.

يك تيم بين‌المللي طي بررسي‌هاي خود دريافته‌اند كه دانستن چند زبان مختلف از مغز كودكان در برابر تاثيرات منفي چون بالا رفتن سن و پيري محافظت مي‌كند.

به گفته محققان؛ افرادي كه به چند زبان مختلف صحبت مي‌كنند در دوران پيري ذهن شفاف‌تري دارند. درواقع با اين كار مغز افراد مسلط به چند زبان بيشتر از مغز افراد تك زبانه ورزيده مي‌شود و علت اين امر آن است كه زبانهاي مختلف ارتباطات جديدي در مغز ايجاد مي‌كنند و باعث تقويت مغز مي‌شود.