مارولون
گروه محصولات: محصولات انسانيمکانيسم اثر و فارماکوتيک: مصرف مارولون ، با مهار هورمونهاي گونـادوتروپين ( lh , fsh ) ، از تخمك گذاري جلوگيري مي نمايد. علاوه بر آن چسبندگي گــردن رحـم نيز افــزايش يافته كه اين مسئله بــاعث جلوگـيري از ورود اسپرم مي گردد .
اتنيل استراديول به سرعت ار دستگاه گــوارش جــذب شده و غـلظت سرمي آن ظرف 1 الي 2 ساعت به حداكثر مي رسد .
حدود 98 – 97 در صد آن به آلبومين پلاسما متصل ميگردد . عمدتاٌ در كبد متابوليزه شده از طريق صفرا و ادرار بصورت كونژوگه دفع مي شود . دزوژسترل نيز بسرعت و بـطور كــامل از دسـتگاه گــوارش جذب ميگردد و به متابوليت فعال خود 3- كتو – دزوژسترل تبديل ميگردد .
بطور عمده ( 95% – 79% ) به آلبومين و گلوبولين باند شونده به هورمونهاي جنسي متصل شده نيمه عمر نهايي آن 20 + 38 ساعت مي باشد . دفع پروژستين ها عمدتاٌ كبدي است .


موارد مصرف: جلوگيري از بارداري-درمان آکنه ولگاريس-درمان آمنوره,ديسمنوره,هايپرمنوره وخونريزي
غيرطبيعي رحم-پيشگيري ودرمان اندومتريوزيس-درمان يا درمان کمکي هيرسوتيسم, هايپراندروژنيسم و, درمان پلي کيستيک تخمدان


موارد منع مصرف: ترومبوفلبيت ، ترمبوز يا اختلالات ترمبو آمبوليك ، بيماريهاي عروقي- مـغزي ، سكته قـلبي ، نـارسايي قلبي ، سرطان پستان يا احتمال ايجاد آن ، سرطان آندومـتر يا نئوپلازي وابــسته به اســتروژن ، تومور كبدي ( خوش خيم يا بد خيم ) ، بيماريهاي كولستاتيك كبدي ، بارداري يا موارد مشـكوك به بارداري ، حساسيت به هر يك از اجزاء دارو ، خونروي غير طبيعي يا بدون تشخيص .


هشدار ها و احتياط ها: كشيدن سيگار ، خطر بروز عوارض قلبي – عروقي اين دارو را افزايش مي دهد . اين خـطر با افزايش سن ( خصوصاٌ بالاتر از 35 سال ) بيشتر ميگردد .
قبل از شروع مصرف ، انجام بعضي تستها مانند سنجش فشار خون ، معاينه پستانها و نيز تست پاپ اسمير توصيه مي گردد .همچنين لازم است در طي مدت مـصرف اين دارو تستهاي مذكور ساليانه انجام گردند .


تداخل اثر با ساير داروها: ضد بارداريهاي ترکيبي خوراکي با بعضي از داروها من جمله استامينوفن- داروهاي آنتي کواگولانت –داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي-بنزوديازپين ها- بتابلاکرها-کافئين-کورتيکواستروئيدها- تئوفيلين-کلوفيبرات –ساليسيلات ها-انواع آنتي بيوتيک هاوباربيتورات ها تداخل دارند.


عوارض جانبي: تهوع و استفراغ ، افزايش خطر ابتلا به ترمبوفلبيت ، ترمبوز عروق كرونر و ترمبوز مغزي ، افزايش فشار خون ، بيماري كيسه صفرا ، ميگرن ، افسردگي ، سردرد ، راش ، حـساس و دردنـاك شدن پستانها ، بزرگ شدن پستانها ، عدم تحمل به لنز هاي تماسي .


اطلاعات بيمار: مصرف کننده محترم قرص ضد بارداري مارولون با داشتن دزوژسترل(پروژسترون نسل سوم وبسيار انتخابي براي گيرنده هاي پروژسترون)اين برتري را بر سايرداروهاي ضدبارداري رايج داراست که افزايش وزن وآکنه به همراه ندارد.
-در صورت فراموش کردن يک دوز بلافاصله آنرا مصرف کرده واز دوبرابر کردن دوز بعدي بپرهيزيد.
- در صورت فراموش کردن دودوز, فقط دوز آخري را
مصرف کرده واز دوبرابر کردن دوز بعدي بپرهيزيد.
-اگر از زمان مصرف آخرين دوز دارو بيش از 12 ساعت گذشته باشد به مدت 7 روز از يک روش ضد بارداري ديگر نيز استفاده کرده اگر اين 7روز مصادف با7روزشروع خونريزي وقطع دارو بود, بليستر بعدي را شروع کنيد.


بسته بندي: 21 قرص در هر بليستر .


چگونگي نگهداري: در دماي بين ?c 25-2 در مكان خشك و بدور از نور نگهداري گردد

به نقل از داروسازی ابوریحان