روز مادر برای همه روزی خاص است. برای بعضی از مادران پرمشغله، روز مادر روزی است که آنها میتوانند در خانه بمانند، کمی بیشتر بخوابند، به امور خانه و خانه داری کاری نداشته باشند و اوقاتی خوش را با خانواده خود بگذرانند، که به خصوص این آخری چیزی است که بسیاری از مادران آرزو میکنند بیشتر در زندگیشان اتفاق بیافتد.
بنابر یک نظر خواهی در سایت پربیننده و پرسابقه CareerBuilder.com از ۱۱۲۴ زن شاغل تمام وقت با فرزندان زیر ۱۸ سال که با آنها زندگی میکنند، چهل و چهار درصد از این مادران شاغل میگویند در صورتیکه بتوانند زمان بیشتری را با فرزندان خود سپری کنند، حاضرند کاهش حقوق را بپذیرند.
تقریبا یک نفر از هر ده نفر حاضر بوده برای این هدف از ۱۰ درصد یا بیشتر حقوق خود صرف نظر کند. تقریبا نیمی (۴۹ درصد) از آن دسته مادران شاغلی که تنها نان آور خانه نبوده اند، چنین گفته اند که اگر همسرشان درآمد کافی برای فراهم کردن یک زندگی آسوده داشته باشد، کار خود را رها خواهند کرد.
این مادران برای گذراندن زمانی مفید با فرزندان خود فرصتی ندارند. ۳۲ درصد از مادران شاغل کمتر از ۳ ساعت در روز را با فرزندان خود سپری میکنند. نزدیک یک چهارم (۲۳ درصد) ایشان گفته اند که در سال گذشته از حضور در سه واقعه مهم یا بیشتر، در زندگی فرزند خود محروم شده اند و بیش از یک سوم از این مادران دو مورد یا بیشتر از این وقایع را از دست داده اند.
مادران شاغل باید این نکته را در ذهن داشته باشند که هنگام مصاحبه برای یک شغل، حقوق دریافتی تنها مورد قابل مذاکره نیست، آنها میتوانند- و باید- درباره برنامه و زمان بندی کار خود نیز مذاکره کرده و به توافق برسند.
درحالی که شرکتها و ادارات با کاهش نیروی کار شایسته و توانا روبرو شده اند، حفظ افرادی با استعدادهای فراوان وقابلیتهای متعدد به یکی از اهداف اصلی آنان تبدیل شده و شرکتها برای رسیدن به این هدف، سیاستهای خود را تغییر میدهند. بسیاری از مسئولین ادارات و شرکتها متوجه شده اند که برای بهره مند شدن از حداکثر توان کارکنان، باید آنها را به حفظ تعادل میان کار و زندگی خانوادگی تشویق کرده و در این راستا امکاناتی برایشان فراهم کنند.
بنابر نتایج این همه پرسی، تقریبا چهار تن از هر ده زن شاغل درباره مقررات انعطاف پذیر کار خود سخن گفته اند. تقریبا تمام کسانی که از این قابلیت استفاده کرده اند، گفته اند که این توافقات هیچ تاثیر منفی بر پیشرفت شغلی آنان نداشته است.
موارد زیر از جمله مهمترین نکاتی هستند که میتوانند به مادران شاغل کمک کنند:
۱) با فرزندان خود قرار بگذارید:
از قدیم گفته اند "کیفیت بهتر از کمیت است". پس برای هر یک از فرزندان خود برنامه ای خاص او بچینید و تاریخی را برای انجام دادن این فعالیت خاص مشخص کنید. این کار به شما امکان میدهد که یک رسم جدید خانوادگی را پایه ریزی کرده و برای فرزندانتان هم خاطراتی خوش به وجود بیاورید و به آنها یادآوری کنید که تا چه حد برایتان ارزش دارند.
۲) تنها یک تقویم داشته باشید:
متاسفانه، معمولا بر هم زدن قراری که با فرزند خود داریم، از برهم زدن قرار با یک مشتری یا مراجع ساده تر است. اگر امور کاری و تعهدات خانوادگی خود را در یک تقویم واحد یادداشت کنید، احتمال فراموش کردن برنامه های شخصی و کاری شما به حداقل و حتی صفر خواهد رسید. همچنین این کار موجب میشود که با یکجا دیدن تمام اموری که بر انجام آن متعهد شده اید، متوجه شوید که آیا بیش از حد توان و زمان خود برنامه ریزی کرده اید یا خیر، و امور کاری و شخصی خود را متعادلتر برنامه ریزی کنید.
۳) محل را ترک کنید:
هنگامی که قرار است به تعطیلات بروید، واقعا به تعطیلات بروید. اگر یک روز مرخصی میگیرید، واقعا آن روز را به مرخصی بروید. بسیاری از مادران شاغل احساس میکنند که اگر واقعا در ساعاتی که محل کارشان دایر است، در آنجا نباشند و دفتر کار خود را ترک کنند، امتیازات خود را در دنیای رقابتی کار از دست میدهند.
اما هنگامی که شما بر اموری غیر کاری متمرکز شوید و سپس با جسم و روح شاداب و استراحت کرده به کار بازگردید، بهتر از همیشه به انجام کار خواهید پرداخت. از طرفی فرزندان شما هم مطمئن خواهند بود که شما در طی تعطیلات یا مرخصی خود، تنها به امور مربوط به خود و خانواده خواهید پرداخت و نگران هر زنگ تلفن نیستند. به عبارت دیگر، در ساعات کاری به کار و در ساعات دیگر به امور شخصی و خانوادگی بپردازید و پس از به توافق رسیدن با کارفرما درباره ساعات و نحوه کارتان، دیگر تا حد امکان این دو را با هم ترکیب نکنید.

از مری دیلینی (Mary Delaney)
edition.cnn.com


سایت فریا