عواملي مثل بارداري، فشارخون بالا و استعمال دخانيات وضعيت بيماري چشم را در بيماران مبتلا به ديابت تشديد مي‌كند.به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، چشم از سه لايه تشكيل شده كه دروني‌ترين لايه موسوم به پرده شبكيه محل استقرار سلولهاي حساس بينايي است. اين پرده شبيه فيلم دوربين عكاسي تصاوير اشياء محيط را دريافت مي‌كند و جهت درك شدن به مغز ارسال مي‌كند؛ هرنوع اختلال در اين پرده مي‌تواند منجر به كاهش بينايي شود.تغذيه پرده ظريف شبكيه و سلولهاي آن از رگهاي ريزي تامين مي‌شود كه در بيماري قند دچار اختلال مي‌شوند. اين اختلالات سبب تراوش مايع از درون به بيرون، خونريزي، پيرايش رگهاي جديد و غيرطبيعي و انسداد رگهاي طبيعي مي‌گردد. هرچه مدت ابتلا به اين بيماري به طول انجامد، احتمال بروز ضايعات شبكيه بيشتر خواهد شد، به طوري كه در بيش از 40 درصد افرادي كه به مدت 15 سال يا بيشتر دچار بيماري قند بوده‌اند درجاتي از صدمات شبكيه ايجاد مي‌شود و در برخي موارد مي‌تواند باعث كاهش شديد يا نابينايي شود.كنترل قند خون توسط متخصصان از پيشرفت و تشديد ضايعات چشم تا حد زيادي جلوگيري مي‌كند برخي ضايعات شبكيه در جريان بيماري با استفاده از اشعه ليزر كه مانع تراوش يا خونريزي در رگها است بسيار مفيد واقع شده، از بروز تغييرات منجر به نابينايي جلوگيري مي‌كند.اشعه ليزر نوع خاصي از امواج تقويت شده نوراني است و در صورتي كه به موقع مورد استفاده قرار گيرد مي‌تواند در بسياري از موارد چشم را ازخطر بالقوه كوري قطعي نجات دهد. دانشمندان مطالعات خود را در زمينه دستيبابي به روشهاي درماني مؤثرتر ادامه مي‌دهند ولي در حال حاضر مهمترين اقدام در اين بيماري تشخيص به موقع ضايعات شبكيه با معاينه دقيق توسط چشم پزشك و انجام روش بسيار موثر ليزر درماني است.لذا توصيه مي‌شود تمام بيماران مبتلا به بيماري قند قبل از آنكه گرفتاري خاصي در چشمشان احساس كنند به متخصص چشم مراجعه كرده و مورد معاينه احتياطي چشم قرار گيرند.منبع: مركز بهداشت استان مركزي