تروما به صفحه ناخن ممكن است سبب خونريزي فوري و درد شود

خونريزي مي توانى سبب جداشدگی ناخن شده و درد بیشتری ایجاد می کند

نوک یک گیره کاغذ را آنقدر حرارت دهید تا قرمز شود و سپس با استفاده ازآن سطح ناخن را
سوراخ کنید تا خون آن تخلیه شود

وارد شدن ناخن به چین ناخنی پروگزیمال می تواند خونریزی ایجاد کند که ممکن است تا چند روز آشکار نباشد. ممکن است صفحه ناخن در محل چین ناخنی به رنگ خون در آید و ملانوم را تقلید کند.

وارد شدن تروما به ناخن سبب خونریزی در فضای بسته زیر ناخن می شود. این خون به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه در می آید و ماهها طول می کشد تا محو شود. ملانوم نیز می تواند نمای مشابهی داشته باشد.شرح حال باید مورد توجه قرار گیرد.

منابع انگلیسی برای علاقه مندان
http://www.emedicinehealth.com/subun...article_em.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Subungual_hematoma