تعداد كمي از تظاهرات دهاني در كودكان به علت بيماري‌هاي قلبي بروز مي‌كنند.به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، كبودي و سيانوزه شدن مخاط دهان بيش از هر نقطه‌ي ديگري در بدن مشهود است، تاخير در دندان در آوردن در 20 درصد كودكاني كه بيماري سيانوتيك قلبي دارند، به وقوع مي‌پيوندد.كمبود اكسيژن مزمن زمينه را براي پوسيدگي دندان فراهم مي‌كند، برخي از داروهاي قلبي نيز زمينه‌ساز پوسيدگي دندان هستند، برخي كودكان سيانوتيك نياز به قطره‌ي آهن دارند كه باعث رنگين شدن دندان مي‌شود، در بيماراني كه هماتوكريت بالاي 60 درصد دارند، خونريزي لثه شايع است. خونريزي لثه نيز مي‌تواند ناشي از مصرف داروهاي ضد انعقادي نيز باشد.در ادامه آمده است: كودكاني كه بيماري قلبي دارند، قبل از انجام اقدامات دندانپزشكي كه باعث ورود عفونت به خون ‌شود، نياز به مصرف پيشگيري‌كننده‌ي آنتي‌بيوتيك دارند، ريسك ورود عفونت به خون با سلامت دندان و لثه نسبت مستقيم دارد. بيشتر اعمال دندانپزشكي با ريسك آندوكارديت همراه هستند، ولي نصب وسايل ساده‌ي ارتودنسي و ريزش دندان‌هاي شيري نيازي به درمان پيشگيري كننده‌ي آنتي‌بيوتيك ندارد، در موارد آندوكارديت باكتريال، فاكتور مساعد كننده‌اي به عنوان اعمال دندانپزشكي يافت نمي‌شود.بهداشت دهان و دندان براي كاهش خطر آندوكارديت باكتريال بر بسياري از رژيم‌هاي درماني پيشگيري كننده ارجحيت دارد.همه‌ي بيماران قبل از عمل جراحي پيوند قلب بايد از نظر دندانپزشكي معاينه و درمان شوند، پس از پيوند قلب بيمار از نظر ايمني تضعيف شده و در معرض خطر عفونت قرار دارد، بعد از اعمال دندانپزشكي وسيع به مصرف پيشگيرانه‌ي آنتي بيوتيك نياز دارد.همكاري نزديك دندانپزشك با تيم جراحي پيوند قلب ضروري است، يك برنامه‌ي كامل شامل موارد زير است: معاينه‌ي باليني و راديوگرافيك كامل، كنترل پلاك‌هاي دنداني، دستورات بهداشتي دهان، ‌خارج كردن دندان‌هاي عفوني، استفاده از فلورايد موضعي و دهان شويه با كلرهگزيدين.يك جز مهم هر اقدام دندانپزشكي پيشگيرانه، معاينه‌ي روتين دندانپزشك هر 6 تا 12 ماه است، كه به ويژه براي بيماراني كه مشكل قلبي دارند و مشكل قلبي آنها از نوع سيانوتيك است، مهم مي‌باشد.ويزيت مداوم دندانپزشكي براي اين بيماران بايد از سن 2 سالگي شروع شود، در طي اين ويزيت‌ها دندانها تميز مي‌شوند و اگر سنگي وجود داشته باشد، برداشته مي‌شود و اگر نيازي به راديوگرافي وجود داشته باشد، عكس گرفته و فلورايد موضعي روي دندان‌ها گذاشته مي‌شود، اين فلورايد موضعي غليظ‌تر از محلول كلورايد دهان شويه روزانه است.در اين ويزيت‌هاي مداوم نقاط سياه روي دندان‌هاي دائمي خلفي كشف و درمان مي‌شوند. محلول‌هاي پوشاننده مخصوص وجود دارند كه در درون نقاط و شيارهاي سطوح جونده‌ي دندان نفوذ و از ورود باكتري‌ها به اين نواحي پيشگيري مي‌كنند.