شیوع فتق کشاله ران در زنان بسیار کمتر از مردان است( 10% موارد ترمیم فتق در زنان صورت میگیرد) اما تعداد مطلق آن با توجه به شیوع بیماری , کماکان بالا می باشد.

شایعترین فتق کشاله ران در زنان از نوع فتق اینگواینال غیر مستقیم است , هر چند که شیوع فتق فمورال در زنان 10 برابر مردان
است ( 10% در مقابل 1% ). فتق اینگواینال مستقیم در زنان بسیار نادر و فقط در حد گزارش است

پوست لابیوم بزرگ در زنان به گونه ای است که معاینه کانال اینگواینال به سادگی امکان پذیر نمی باشد و لذا تشخیص فتق های پنهان و علت واقعی در کشاله ران در زنان دشوار است

دلیل عمل جراحی در زنان و مردان یکسان است. درمان انتظاری در مورد فتق فمورال هیچ جایگاهی ندارد( به دلیل احتمال زیاد گیر افتادن یا اختناق فتق فمورال). شیوع فتق کشاله ران در دوران بارداری 1 مورد در هر 1000-3000 بارداری است

بهترین برخورد با فتق های دوران حاملگی به صورت درمان انتظاری است و ترمیم فتق پس از تکمیل دوره حاملگی صورت میگیرد