گياهان دارويي با داروهاي گياهي فرق دارند!

اشتباه رايجي که در بين اکثر افراد وجود دارد، قايل نبودن تفاوت بين گياهان دارويي و داروهاي گياهي است. گياهان دارويي مثل زيره، رازيانه، هل يا دارچين گياهاني هستند که برخي خواص درماني آنها که عمدتاً بي‌ضرر يا کم‌ضرر هستند، به اثبات رسيده است اما داروهاي گياهي حاصل تبديل برخي گياهان به دارو در کارخانه‌هاي داروسازي و طي فرآيندي خاص و استريل هستند...

با اين توضيحات و ذکر تفاوت گياهان دارويي و داروهاي گياهي بايد گفت که عطاري‌ها تنها حق فروش گياهان دارويي را دارند، گياهاني که تعدادشان مشخص است و طي ساليان دراز فوايد و بي‌عارضه يا کم‌عارضه بودنشان به اثبات رسيده است. عطاري‌ها بايد گياهاني مثل گل گاوزبان که اثر درماني‌اش براي تقويت اعصاب يا زيره براي درمان نفخ که بر اساس تجربه‌هاي طولاني و نسل به نسل منتقل شده است را به فروش برسانند. مسلم است که مصرف بي‌رويه و بيش از حد نياز هر نوع خوراکي اعم از گياهي يا شيميايي مي‌تواند براي بدن ضرر داشته باشد. بنابراين اين گياهان دارويي هم بايد به موقع و به طور صحيح مصرف شوند. حدود 95 درصد از داروهاي گياهي عضو ليست داروهاي بدون نياز به نسخه هستند يعني اينکه مي‌توان آنها را بدون نسخه از داروخانه‌ها تهيه کرد و تقريباً عوارض خاصي پس از مصرف در پي ندارند و 5 درصد باقي‌مانده که به علت مصرف نابه‌جا عوارض دارند را بايد با نسخه از داروخانه‌ها تهيه کنيد. هم اکنون حدود 150 داروي گياهي عضو ليست داروهاي بدون نياز به نسخه در داروخانه‌هاي ايران و حدود 200 گياه دارويي در عطاري‌ها وجود دارد. عطاري فقط و فقط محل فروش گياه دارويي تغيير شکل نيافته است و نه محل تشخيص و درمان بيماري يا فروش داروهاي دست‌ساز، قرص، کپسول، شربت يا حتي گياه پودرشده. جاي دارو، تنها در داروخانه است.

دکتر محمدحسين صالحي سورمقي/ متخصص گياهان دارويي و عضو هيأت علمي دانشکده داروسازي دانشگاه تهران

هفته نامه سلامت