مطالعه جديد نشان مي دهد؛ آفت کشي‌هاي معمولي که در مزرعه‌ها به وسيله سمپاشي انجام مي‌شود تاثيري بر روي بيماري‌هاي قلبي کشاورزان ندارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران، در مطالعه اي که از سال 1993 تا 1997 به انجام رسيد ، محققان بيش از 54 هزار کشاورز مرد که مرتبا مزرعه خود را سمپاشي مي کردند را در خصوص مدت زمان و تعداد دفعات استفاده از تراکتورها و ساير تجهيزات زراعي و ساير موارد مرتبط مورد پرسش قرار دادند.

در اين مطالعه آنها تا 5 سال بعد حدود 32 هزار نفر از آنها را تحت مشاهده قرار دادند و تنها 839 حمله قلبي غيرمخرب را شناسايي کردند.

همچنين در يک مطالعه 12 ساله نيز دريافتند که 476 نفر از کشاورزان جان خود را براثر حملات قلبي از دست دادند.

براساس گزارش رويترز، در اين مطالعه محققان عوامل مرتبط با حملات قلبي مانند افزايش سن، استعمال سيگار و افزايش وزن را نيز مورد بررسي قرار دادند و دريافتند: تعدادي از موارد افزايش حملات قلبي با 6 نوع سم آفت کش در ارتباط بودند که البته اين ارتباط به طور عمده قابل ملاحظه نبود. به طور کلي در حالي که تقريبا هيچ ارتباطي بين اين سموم و حملات قلبي وجود نداشت محققان توصيه کردند کشاورزان حتي الامکان در معرض سوم قرار نگيرند.