دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: سکته های مغزی و تشکیل لخته در عروق به علت مصرف نابجای قرص های جلوگیری از بارداری

پیام شما