دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: با بررسی جفت در حین تولد نوزاد می‌توان تا حد زیادی بیماری اوتیسم را پیشگویی کرد

پیام شما